Noen av våre kunder
Salmon Evolution
Noen av våre kunder
Wonderland
Noen av våre kunder
Jets

Hva vi gjør

Vi jobber med et bredt spekter av tjenester innen finans og økonomiske problemstillinger, strategi, bærekraft og prosessledelse. Foruten å være rådgivere, er vi sparringspartnere. Vi tar på oss oppdrag som interimleder («management for hire»), og har styreverv. Vi lager analyser, studier og beslutningsunderlag, finansielle eller med fokus på marked / konkurrenter. Vi jobber med problemstillinger rundt bærekraft og ESG, og vi fasiliterer og holder work-shops, kurs, innlegg og foredrag. Vi jobber med globale selskap så vel som oppstartselskap. Vi leverer på tid og med en kvalitet som overstiger forventningene.

Bransjer

Sensacon leverer et stort utvalg konsulenttjenester til flere ulike bransjer. Her følger en oversikt over næringer vi arbeider tett mot, samt eksempler på områder og problemstillinger som vi er godt kjent med.

Hvem vi er

Vi er din eksterne samtalepartner. Din eksterne sparringspartner. Sensacon er et høyt kvalifisert rådgivningsmiljø innen områdene finans, strategi, bærekraft og prosessledelse.
Vi har i over ti år hjulpet selskap som til sammen representerer milliarder i omsetning med ulike små og store problemstillinger.

Vi utmerker oss ved å være faglig sterke, ærlige, poengterte og konkrete. Vi legger stor vekt på integritet. Diskresjon og etterrettelighet er en selvfølgelighet.