Hva vi gjør

Strategiarbeid

Vi har hjulpet utallige selskap å utvikle robuste forretningsstrategier gjennom utvikling av strategiplaner samt ledelse av strategiprosesser. Typisk er fokus på vekst, internasjonalisering, segmentutvikling og/eller resultatforbedringer.

Vi jobber med generell strategirådgivning samt at vi går nærmere inn på spesifikke områder som marked, posisjonering eller kommunikasjonsstrategi

Vi jobber med eierstrategi hvor fokus på håndtering av komplekse og sensitive situasjoner er kritiske.