Hva vi gjør

Prosessledelse

Vi jobber daglig med en variasjon av støtteaktiviteter for styre og ledelse. 

Vi har bred erfaring i prosjektledelse, analyser og mulighetsstudier. 

Vi blir brukt som interimleder («managment for hire»)i tilfeller der selskaper behøver en leder, en forretningsutvikler, en bærekraftdirektør eller en CFO for en kortere eller lengre periode. 

Vi bistår i restruktureringsprosesser og har bred erfaring i å være forhandlingsstøtte for industri og grunneiere.