Hva vi gjør

Finans og økonomi

Daglig jobber vi med kompliserte problemstillinger som analyser, salgsprospekt, due dilligence, oppkjøp/transaksjoner, verdivurderinger, forhandlingsstøtte og kapitalinnhenting.

Vi har dokumentert erfaring og gjennomføringsevne på de ulike områdene, og har høyt kvalifiserte mennesker som jobber med et bredt spekter innen dette fagområdet.