Hva vi gjør

Bærekraft

Man kan ikke lenger frikoble økonomisk vekst i en bedrift fra bærekraft.

Vi jobber konkret med bedriftene for å finne det rette nivået for deres bærekraftsatsing og ESG rapportering. Det er viktig at selve rapporteringen ikke tar overhånd, men blir et element i å utvikle en bærekraftig strategi. Ikke bærekraftstrategi. 

Vi bruker konkrete verktøy, og setter aktiviteter i en «Climate Roadmap» for felles forståelse om hva bedriften gjør og hvor den skal.

Vi utvikler verktøy som kan brukes for å sikre oppfølging og rapportering. 

Vi hjelper selskaper å finne de forretningsmessige muligheter og konkurransefordeler en bærekraftstrategi kan gi og jobber aktivt med selskapets kommunikasjon.

Vi jobber med ESG rapportering og sirkulærøkonomi.