Våre kunder

Salmon Evolution

Salmon Evolution tar med seg de beste forutsetninger som havet gir – til oppdrett på land. Beliggenhet, kunnskap og teknologi danner grunnlaget for bærekraftig produksjon av 36.000 tonn laks i året.