Bransjer

Oppdrett

  • Oppstart og utvikling av forretningsplan for en nyskapende aktør innen servicefartøy til oppdrett
  • Internasjonaliseringsstrategi for Norges ledende software-tilbyder til oppdrett og fiskeri
  • Prosjektleder utviklingsprosjekt tilapia-oppdrett i Afrika
  • Kapitalinnhenting for nystartet landbasert oppdrettsanlegg for rensefisk
  • Støtte til økonomifunksjon for nystartet landbasert oppdrettsanlegg for rensefisk
  • Salgsprospekt av nytt landbasert oppdrettsanlegg