Bransjer

Eiendom

  • Rådgiver og megler ved salg av næringseiendom utleid til DNB Bank ASA
  • Rådgivning, verdivurdering og restrukturering av eiendomsselskap i forbindelse med generasjonsskifte
  • Markedsanalyse av hotellmarkedet i Bergen på vegne av eiendomsinvestor