Publisert 
26
.
11
.
20

Hvilke verdier ligger i et selskap utover eiendelene?

I enkelte typer bedrifter kan det være enkelt å se hva som danner grunnlaget for verdiene i selskapet. I et eiendomsselskap er det logisk å knytte verdien tett opp mot eiendelene i selskapet, men hvordan stiller man seg til dette spørsmålet der verdiene er intellektuell kapital og de ansatte selv? For blant annet IT-, revisjons- og konsulentselskaper er dette ofte tilfellet, der det ikke nødvendigvis er bokførte verdier verdt å snakke om. 

Kontorrekvisita og datamaskiner har naturlig nok en verdi, og dersom selskapet eier sine egne lokaler kan det også være betydelige verdier her. Samtidig er verdien mer enn kun eiendelene, som human-, struktur-, kunde- og profilkapital.

Den intellektuelle kapitalen kan lett tolkes som verdien av de hjernene man har ansatt i selskapet til enhver tid, men det det ligger mer i dette. Den intellektuelle kapitalen kan brytes opp i flere deler: 

Humankapital

De ansatte i selskapet utgjør humankapitalen. Dette knytter seg til de ansattes kompetanse, som kunnskap, utdanning og erfaring, det som er selskapets grunnlag for verdiskapning. Humankapitalen er selvsagt en svært sentral del av den intellektuelle kapitalen.

Strukturkapitalen

Hvordan selskapet er organisert, og hvilke strukturelle ordninger som er på plass har en verdi i seg selv. I dette ligger for eksempel interne systemer og metoder for å gjennomføre arbeidet, men også systemer knyttet til drift og administrasjon. Også egenutviklet programvare som benyttes innad, eller kan selges til om igjen til kunder omfattes av strukturkapitalen.

Kundekapitalen

Til tross for at kunder i noen grad kan følge enkelte profilerte ansatte, må kundene man har anses som en verdi. Å knytte til seg tilbakevendende kunder med store prosjekter er en god kilde til å holde omsetningen oppe. I tillegg er selskapets profilering og rykte utad en del av kundekapitalen. Positiv omtale, både i media og blant kunder, er en verdi det ikke nødvendigvis er like enkelt å tallfeste, men er like fullt ubestridelig som en verdi for selskapet. Dette kan også gjelde enkelte ansatte, som vil knytte seg til både human- og kundekapital.

Selv om et selskap kun består av et leid kontorlokale og de menneskene som sitter i dette lokalet med hver sin datamaskin, kan det derfor likevel være store verdier knyttet til disse menneskene og hvordan de er organisert. Det handler om å være sin egen verdi bevisst.