Hvem vi er

Stig Arve Malmedal

Stig Arve er utdannet siviløkonom med fordypning i finansiell økonomi fra Norges Handelshøyskole i Bergen.

Han begynte å jobbe i Sensacon i 2020. Stig Arve Malmedal har tidligere jobbet som senior analytiker i Bankenes sikringsfond, i Risikostyring konsern i DNB og i Økonomiavdelingen i Finansdepartementet. Han har også arbeidet ett år i Europakommisjonen (DG Economic and Financial Affairs).
«Gjennom min bakgrunn har jeg opparbeidet meg kunnskap om den overordnede makroøkonomiske utviklingen og politiske rammevilkår som bedriftene møter, samt erfaring med bedriftsanalyser og prognoser for fremtidig økonomisk utvikling. Jeg gleder meg til å benytte min analytiske kompetanse inn mot lokalt næringsliv, og formidle relevant innsikt som grunnlag for beslutninger.»

Utdanning

Kontaktinformasjon