Hvem vi er

Ingrid Sara Grimstad Amundsgård

Ingrid Sara har lang og bred erfaring innen styreverv og ledelse/konsernledelse i ulike bransjer samt nasjonal og internasjonal forretningsutvikling. Hun har spesialkompetanse på bærekraft i et strategisk perspektiv. «Å kombinere verdiskapning og bærekraft med kommunikasjon og faktiske forandringer er utrolig givende. Jeg jobber også mye med ESG rapportering og ser at dette er med å strukturere selskapene - ikke minst ledelsen og styrene. Bærekraft er et nytt fagområde hvor få som jobber med det har utdannelse. I min Masteroppgave i «Green Growth and Competitive Advantages» hadde jeg fokus på innkjøpstrategier for større selskap - et område hvor alle kan gjøre bevisste valg»

Utdanning

Executive Master of Management i "Green Growth and Competitive Advantages" (bærekraftstrategi og verdiskapning). Executive Master of Management i endring/påvirkningsledelse (Handelshøyskolen BI) Diplom Eksportmarkedsøkonom (ESADE/EOI, Spania)
Diplom Markedsøkonom (Handelshøyskolen BI)

Kontaktinformasjon